STARTDEBAT ‘EEN TOEKOMST VOL KANSEN: MEER MEISJES IN ICT’ WAS EEN SUCCES! Afdrukken

Op vrijdag 13 januari is met het startdebat ‘Een toekomst vol kansen: meer meisjes in ICT’ officieel gestart met het Equal-project waarin gezamenlijk actie wordt ondernomen om meer meisjes te interesseren voor ICT. Op de Informatie Communicatie Academie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, waar het debat werd gehouden, waren veel belangstellenden aanwezig. Door middel van presentaties werd kennis over het onderwerp meisjes en ICT gedeeld en de middag werd afgesloten met een levendig debat.

In Nederland is de participatie van meisjes en vrouwen in ICT-opleidingen en beroepen zeer gering. Maar daar gaat wat aan gebeuren, blijkt duidelijk uit de presentatie van het project door de projectmanager Antoinette Taillie. Ze legt uit dat de komende twee jaar door gerichte samenwerking, nieuw beleid en nieuwe methodieken ontwikkeld worden om meer meisjes enthousiast te maken voor een toekomst in de ICT. Ze benadrukt het sterke punt van het project; de verschillende en gemotiveerde partners uit zowel het onderwijs, bedrijfleven, beroepsverenigingen en expertisecentra. Hierdoor is het mogelijk om acties te richten op de onderbouw van het voortgezet onderwijs tot en met de intrede van afgestudeerden op de arbeidsmarkt.

Uit de speeches van Els Rommes en Lineke Sneller komt de breedte van het project ook duidelijk naar voren. Els Rommes is door haar onderzoek naar Gender, ICT en Pedagogiek expert op het gebied van meisjes en ICT. Terwijl Lineke Sneller, door haar functie als Director of IT and Finance Accounting van Interface Europe, een goed beeld kan schetsen van ICT-vrouwen op de arbeidsmarkt.

Els Rommes wist het publiek goed te prikkelen met haar stelling dat informatica niet sexy is voor meisjes. Haar onderzoek maakt bedroevend duidelijk in welke grote mate stereotype beelden een rol spelen bij de beroepskeuze van meisjes.
Lineke Sneller geeft aan waarom zij vindt dat diversiteit moet worden bevorderd. Het motief wat haar het meeste aanspreekt is, wat zij noemt het ‘verspillingsmotief’. Of positiever, zoals Antoinette Taillie het in haar presentatie noemde; het onbenut potentieel. Voor de samenleving is het van belang al het potentiële talent te benutten, ook het potentiële ICT-talent van vrouwen. Bovendien is het voor vrouwen natuurlijk gunstig als zij hun talenten en mogelijkheden optimaal kunnen ontplooien. Daarnaast noemde Lineke Sneller het economisch perspectief als een reden voor het bevorderen van diversiteit. Het economisch perspectief werd ook aangehaald door Antoinette Taillie, want het tekort aan ICT´ers bedreigt de Nederlandse ambitie om een sterke kenniseconomie te worden.

Het debat waarmee de middag werd afgesloten, was door de inbreng van de verschillende panelleden en de betrokkenheid van het publiek een groot succes. Onder leiding van Cocky Booy, directeur van de VHTO, werden verschillende onderwerpen besproken. Interessant is het verhaal van Jennifer, Janna en Caroline, drie middelbare scholieren die in het panel zitten. Zij hebben alledrie gekozen voor het vak informatica en zitten in een meisjesklas. ‘Ja, je denkt toch dat jongens veel beter zijn’, hiermee wordt door een van de meisjes het stereotype beeld bevestigd. Maar de trotse docent van de meisjes René Franquinet, vertelt dat de meisjesklas hetzelfde niveau haalt en dat er goed wordt samengewerkt in de klas’. De meisjes bevestigen dat ze informatica nu ze er meer over weten, ook interessanter vinden en misschien wel een opleiding in de ict willen gaan kiezen.

Het enthousiasme voor een ICT-studie, wordt duidelijk naar voren gebracht door Annely en Chantal. Annely is net afgestudeerd aan de opleiding Mens & Informatica en vertelt trots dat ze al een baan heeft gevonden. Haar motto bij haar studiekeuze was: ‘Niet geschoten, is altijd mis!’ Ze was het enige meisje bij de voorlichting van de door haar gekozen ICT studie. Dat zij ook wel eens heeft gedacht ‘kan ik dit wel?’, heeft ze nooit laten merken. Chantal is nog druk met afstuderen aan de ICA, maar heeft al een eigen bedrijf. Haar droom is om door middel van ICT kinderen die slecht kunnen leren te helpen door hen met computers te trainen.

Een interessant invalshoek op het onderwerp wordt gebracht door Gerda Geerdink van de Pabo, zij houdt zich bezig met de ‘omgekeerde’ problematiek: het tekort aan jongens op de pabo en hun slechte prestaties. Door de homogene groep studentes is er weinig diversiteit in het basisonderwijs. Ze vindt dat er te weinig aandacht is voor de kwestie meisjes en ICT en dat ook genderinclusief onderwijs zou moeten worden gegeven op de pabo.

Edith Veldman, werkzaam bij Microsoft, vertelt over haar keuze voor ICT en haar beroep. Het stereotype beeld dat je als ICT´er alleen maar achter de computer zit, doorbreekt zij door uit te leggen dat ze in haar functie veel onder de mensen is, zowel intern en extern. En dat belangrijke vaardigheden voor haar functie, luisteren en begrijpen zijn, want zij moet immers klanten adviseren. Graag wil zij een rolmodel zijn voor meisjes.
Verder wordt door verschillende aanwezigen in de zaal opgemerkt dat het belangrijk is voor de beeldvorming, om ICT niet aan techniek te koppelen. Het is leuker en interessanter om ICT onderwijs meer te richten op de praktijk. Bovendien blijkt uit meerdere reacties dat meisjes vaak hun computervaardigheden niet kennen, meisjes moeten deze vaardigheden leren benoemen en ontdekken!

Na deze levendige discussie, eindigt de middag met een borrel. Het project is van start en voor alle aanwezigen is het duidelijk dat er met veel inzet en ambitie aan het project gewerkt zal worden!