Slotconferentie Ict-STER Afdrukken
The Rising Ict-STER Experience
Slotconferentie Ict-STER, gezamenlijke actie meer meisjes en ict

Op 12 december jl. vond de slotconferentie van Ict-STER plaats in het inspirerende gebouw van Beeld en Geluid van het Hilversum Mediapark. Rond 11 uur ’s ochtends waren ongeveer 150 deelnemers van scholen in het voortgezet en hoger onderwijs, overheid en bedrijfsleven aanwezig om de slotconferentie bij te wonen. In een mooie openingsshow van veejay Zanne konden de deelnemers kort zien hoeveel verschillende voorlichtingsactiviteiten zijn uitgevoerd door 15 partners in het kader van het tweeënhalfjarige VHTO-project Ict-STER.
Opening door VJ Zanne
Opening door VJ Zanne


Door de directeur van de VHTO, Cocky Booy, werd in haar openingswoord benadrukt dat ondanks het feit dat Ict-STER eind 2007 officieel afloopt, het gevormde platform van onderwijsinstellingen en bedrijfsleven zeker een vervolg moet krijgen in doorlopende activiteiten op het gebied van meisjes en ict. Door Antoinette Taillie, projectmanager van Ict-STER, werd vervolgens de verschillende ontplooide activiteiten en methoden nog eens uitgelicht, die o.a. samenkomen in een praktisch handboek voor het inzetten van vrouwelijke ict-rolmodellen Over speeddaten en meer… Bovendien is er een prachtige voorlichtingsfilm Ict-STERren gemaakt waarin diverse rolmodellen vertellen over hun opleiding en werk in de ict en benadrukken hoe leuk een carrière in de ict voor hen is.

Ontvangst handboek
Ontvangst handboek
Daarna werd gedebatteerd over meisjes/vrouwen en ict met Harry van Dorenmalen (General Manager van IBM Nederland), Bernd Taselaar (operationeel directeur ICT~Office, Theo Rinsema (General Manager van Microsoft Nederland) en Jan Dirk Schagen van de HBO-I Stichting. Tijdens het debat werd een positieve toekomstvisie uiteengezet waarin een bredere beeldvorming ten aanzien van ict ruimte gaat krijgen. Van Dorenmalen benadrukte dat competenties als luistervaardigheid en samenwerken steeds belangrijker zullen worden binnen de ict-branche. IBM neemt haar diversiteitbeleid zeer serieus, want wereldwijd is 44% van de werknemers bij IBM vrouw. IBM Nederland moet nog wel het een en ander doen om op het mondiale gemiddelde te komen (van 20 naar 44%), maar zij doen hun best met diverse talentprogramma’s voor meisjes (EX.I.T.E) en coachingtrajecten voor vrouwen in de ict. Vanuit het onderwijs werd vooral gehamerd op de imagoverbetering van ict. Meer meisjes kiezen al voor snijvlakopleidingen als Communicatie, Multimedia en design en Bio-Informatica, maar de harde technische ict-opleidingen zouden hen ook aanspreken als deze in een aantrekkelijker curriculum worden ‘gegoten’. ‘Een feit blijft dat het hoger en voorgezet onderwijs en het bedrijfsleven moeten samenwerken om meer meisjes en vrouwen in de ict te krijgen’, zegt Bernd Taselaar. Bovendien wordt alles wat met ict in Nederland samenhangt steeds omvangrijker, zoals de mogelijke organisatie van de Olympische Spelen of de vooruitgang van de gezondheidszorg. Dit soort maatschappelijke referentiekaders moeten gebruikt worden om ook meer vrouwen voor de ict te werven. Theo Rinsema daagde de deelnemers van de slotconferentie uit om gezamenlijk initiatieven te ontplooien zodat bedrijven als Microsoft en ICT~Office meer vrouwen in dienst kunnen nemen. Freena Eyffinger reageerde kordaat vanuit de zaal om meteen in de pauze een afspraak te maken om dit doel te bewerkstelligen. Zij is een van de rolmodellen uit de voorlichtingsfilm Ict-STERren en heeft een eigen werving- en selectiebedrijf in de ict.

Na de lunch werd door Miranda Valkenburg (voormalig Hoofd Communicatie HBO-I Stichting) een aantal korte filmscènes gepresenteerd die meisjes in het voortgezet en hoger onderwijs hadden gemaakt gedurende de ochtend van de slotconferentie. De meisjes waren voorzien van een filmuitrusting om een korte scène uit een soap op te nemen en daarna te monteren. Zij noemden met name de onderlinge samenwerking en het bedenken van het korte scenario als leukste aspecten van het film maken. Toch waren er relatief weinig havo/vwo meisjes meteen overtuigt dat ze in de nabije toekomst iets met ict wilden gaan doen.

Award-winnaressen
Award-winnaressen
Tot slot werden de Ict-STERren Awards uitgereikt binnen de drie volgende categorieën: voortgezet onderwijs, hoger ict-onderwijs en Ict-bedrijfsleven. In de categorie voortgezet onderwijs heeft Claudia Baudewijns (6vwo, Pleincollege Bisschop Bekkers, Eindhoven) gewonnen. Zij organiseerde een ict-profielkeuzedag en gaf in de onderbouw voorlichting over het vak informatica. Bovendien deed zij een onderzoek naar ‘vrouwen en bèta’ in het kader van haar profielwerkstuk informatica. In de categorie hoger ict-onderwijs won Mirjam ter Linden, eveneens schittert zij in de Ict-STERren voorlichtingsfilm. Naast de film heeft zij zich veelvuldig met enorm enthousiasme ingezet voor allerlei activiteiten in het kader van Ict-STER. Hanneke van Gastel ten slotte won in de categorie Ict-bedrijfsleven. Zij werkt als business consultant bij Sogeti en heeft zich ook altijd vol enthousiasme ingezet voor voorlichtingsactiviteiten in het kader van Ict-STER. Zij was onder andere betrokken bij open dagen en bij de HBO-I stand op de landelijke Studiebeurs. De drie gelukkige winnaars gingen naar huis met een laptop of een Xbox (spelcomputer), met dank aan IBM en Microsoft.

Deze leuke, inspirerende slotconferentie werd afgesloten met entertainment en een (netwerk)borrel. The Rising Ict-STER Experience was een initiatief van de VHTO en werd mede gefinancierd door de Europese Unie in het kader van het EQUAL-programma (ESF).